Wat nëtzt da schonn déi Impfung?

Bréngt déi Impfung iwwerhaapt eppes ?

Mécht d'Corona-Impfung krank?

Ass Covid wierklech geféierlech?

Geet et duer wann déi aner sech impfe loossen?

Déi Impf-Politik geet mir géint de Stréch!